Cahors 2014

Roy Abels uit Munstergeleen zegeviert op zware Cahors bij Limburg Totaal. Zijn “Super 913” wordt tevens 1e Asduif Morgenlossing bij Limburg Totaal

reportage_cahors_2014_1

Blijdschap bij Roy, Charlotte en Noa Abels.

Op 18 juli j.l. werd de lossing van de wedvlucht Cahors (met morgenlossing) van de Afdeling Limburg een dag vervroegd i.v.m. de verwachte weersomstandigheden voor het weekend. Het zou een zware vlucht worden, bestreden onder tropische omstandigheden. Voor de 3.107 deelnemende duiven werd het een race tegen de hitte van de dag. Gelost werd er om 7 uur met een kalme oostelijke wind.

Roy Abels uit Munstergeleen had, voordat hij op zijn 22 ingemande duiven zou gaan letten, de barbecue aangemaakt om het wachten te veraangenamen met een lekker hapje. Toen hij hiermee bezig was zag hij boven de akkers achter zijn hok heel hoog een duif aankomen. Zij kneep al met de vleugels en eer Roy het in de gaten had was ze al beneden en binnen. Roy zag dat het zijn favoriet en eerste getekende was, zijn “Super 913” en de registratie op het klokje bevestigde dit. De aangegeven tijd was 17.50.30 uur en op een afstand van 824.799 km gaf dit een snelheid van 1267, 946 m/min. Het was even schrikken en met bevende handen en zenuwachtige stem werd de melding gedaan. De eerste melding. Het zou toch niet…………, spannende uurtjes braken aan.

Uiteindelijk kreeg hij bericht dat zijn “Super 913”de hele Limburgse meute had verslagen. Zijn eerste grote overwinning was een feit. Als je het dan ook nog waar kunt maken met je favoriet dan is het natuurlijk dubbel zo mooi.

Roy had 22 duiven mee (waarbij 11 doffers) en weet is zijn samenspel Maaskant tegen 336 duiven 7 prijzen te winnen (4 doffers). Zijn uitslag 1-23-44-47-54-60 en 78. In de afdeling Limburg waren het er 6 tegen 3.107 duiven. Hier wint hij 1-213-417-458-525 en 616.

De “Super 913” draagt ringnummer NL11-1055913 en wist zich al diverse malen te onderscheiden. Zo vloog hij als jong de 16e op Orléans in SS Maaskant tegen 214 d. Als jaarling ging hij naar Bordeaux ZLU en won de 450e tegen 4.226 d. Daarna naar Marseille en vloog hij de 406e prijs tegen 3680d. In 2013 vloog hij prijs op Agen ZLU en wel de 318e tegen 6116 d. Dit jaar vloog hij zich in de kijker met de volgende prijzen in de afd. Limburg :

  • 10e Limoges (3468 d.)
  • 182e Limoges (3702 d.) en ten slotte
  • 1e Cahors (3107 d.)

Hiermede werd hij 1e Duifkampioen Grote Fond met Morgenlossing in Limburg Totaal.

Dit kampioenschap behaalt hij ook in het samenspel Maaskant en Afdeling Limburg.

Een kanjer.

In de hand is het een middelgrote doffer met een geweldige uitstraling welke laat zien dat hij zich op zijn best laat zien als er gewerkt moet worden.

Vader van de “Super 913” is de Donkere Cheque Nl08-1895584 en deze kreeg hij van het kweekhok van Lei Heldens uit Landgraaf. Hierin zit het soort in van Han van Osch uit Kerkdriel. Deze heeft een unieke collectie Jan Aarden duiven in bezit, gebaseerd op het onvolprezen ras van Piet Lazeroms uit Zegge.

Moeder van de “Super 913” is het “Super-kweekstertje” Nl05-1792241 en is afkomstig van het hok van zijn grootvader Hub Schmitz uit Eys. Het is een volle zus van diens 5e Nat. Irun in 2007. De grootvader is de “639” van ’02 van opa Hub Schmitz. De “639” won in 2007 de 16e Nat Irun. Een broer van de “639” vloog van 2004 tot 2006 o.a. een 20e Nat Bordeaux, 23e Nat Bordeaux en wederom de 23e Nat. Bordeaux. Helaas was opa Schmitz geen boekhouder en de stamkaarten van toen bestonden enkel uit ringnummers.

reportage_cahors_2014_2

 Jong geleerd…. de 3 jarige Noa met haar `Witje´

Duivensport in aller eenvoud.

Roy, thans 33 jaar, is een zelfstandig ondernemer in de dakdekkerei. Hij is geboren in de gemeente Margraten (in de Molt) en was als broekie al jeugdlid van de plaatselijke vereniging. Hij had een eigen hokje en was vader, ook een fervent duivenmelker, vaak te snel af. Zowel van vaderskant als moederskant waren de grootvaders duivenmelkers. In Gulpen en Eys stonden hun hokken. Telkens als Roy er op bezoek ging, soms met het fietsje, was hij er altijd op de hokken te vinden. Toen opa Schmitz in Eys sukkelde met zijn gezondheid heeft Roy er drie jaar lang de duiven verzorgd. Elke dag reed hij twee keer op en neer vanuit Sittard. In 2010 ging hij samen met zijn lieftallige echtgenote Charlotte aan de Abshoven in Munstergeleen wonen. Datzelfde jaar zaten er al vier koppels duiven in het schuurtje. Een jaar later bouwde hij een tuinhok en vloog hij vanaf dit adres. Later is er nog een hokje voor jonge duiven en een ren voor de kweekduiven en late jongen bijgebouwd. Opa Schmitz had hem steeds voorgehouden om de duivensport op een “eenvoudige wijze” te bedrijven. Van opa Schmitz kreeg hij ook de wijze lessen mee over de duivensport.

reportage_cahors_2014_3Vlieghok voor de oude duiven, rechts de jonge duiven.

De eerste duiven welke de nieuwe hokken gingen bevolken kwamen allen van opa Hub Schmitz uit Eys. Jammer genoeg is er van de afstamming van deze duiven weinig bekend. Wel heeft Roy iets terug kunnen vinden dat er duiven zaten van Math Krauth en zoon Jan uit Meersen. Ook ruilde opa Hub duiven met Huub Smeets uit Mechelen uit diens beroemde Barcelona duiven. Ook duiven van Harry en Roger Wijnands uit Maastricht kwam hij tegen. Opa Hub vloog jaren zeer goed op de ZLU vluchten. Helaas was hij geen administrateur en is er haast niets van prestaties en afstamming terug te vinden. Van achterneef Geert Schmitz uit Simpelveld zitten er ook duiven. Daarnaast kreeg Roy de vader van zijn “Super 913” van Lei Heldens uit Landgraaf.

reportage_cahors_2014_4Ren voor kweekduiven en late jongen.

Met oom Helmuth Schmitz uit Eys, die met de duiven van zijn vader Hub verder vliegt, heeft hij een soort gezamenlijk kweekhok, bestaande uit 8 koppels uit afstammelingen van duiven van voornoemde liefhebbers. Eén koppel zit momenteel bij hem thuis.

Spel en verzorging

Roy heeft vanaf zijn zelfstandige start in 2011 zijn spel afgestemd op de drie fondvluchten met morgenlossing en enkele ZLU vluchten. Hiervoor beschikt hij over dertig vliegkoppels, waarvan ca. de helft jaarlingen.

Begin maart worden de vliegduiven gekoppeld en worden de eitjes van zijn beste vliegduiven verlegd en mogen ze zelf voor een koppel jongen gaan zorgen. Als de jonge duiven ca. 16 dagen oud zijn neemt hij een jong en de duivin weg en plaats ze op het hok van de jonge duiven. De doffer brengt het andere jong groot. Na het groot brengen van de jonge duiven mogen ze nog eens een tiental dagen broeden en worden ze gescheiden. De doffers zitten in twee afdelingen in hun woonbak, terwijl de duivinnen in de afdeling ernaast zitten. Ze hebben schabjes ter beschikking. Van nu af zitten ze op weduwschap. Inmiddels zit ook het spel al op de wagen en na drie opleervluchtjes van ca. 30 km gaan de duiven vanaf het begin van het programma wekelijks mee. Indien het weer het toelaat tot ca. 500 km. Op de korte vluchtjes klokt hij ook zijn duiven en soms weet hij iedereen te verassen met kopprijzen en een fijne serie. De koppels komen tot ca. 360 km voor het inkorven niet samen. Alleen bij thuiskomst mogen ze enkele uurtjes samen. Daarna komen ze voor het inkorven wel samen voor een tweetal uurtjes en eveneens na de vlucht.

In het begin van het seizoen gaan de doffers en duivinnen alleen ´s avonds los voor een training. Is het weer stabiel dan gaan de doffers er ´s morgens om 5 uur uit. De duivinnen trainen in de avond rond 19 uur. Hierna zijn de jonge duiven aan de beurt en het is soms schermerachtig voor ze weer binnen zijn.

Het hele vliegseizoen krijgen zowel de doffers, duivinnen en jonge duiven Versele Sport in de voerbak en wel volle bak voor een uurtje. Restanten gaan naar de jonge duiven. Na het verzorgen van de duiven gaan de drinkbakken ook van het hok en worden gereinigd voor de volgende drinkbeurt. Alleen bij echt warm weer blijft de drinkbak er langer op. Dit had hij geleerd van opa Hub. Om besmetting via de drinkbak te voorkomen.

In het hok is grit en vitamineral steeds ter beschikking.

Voor eigen spel heeft hij een zestigtal jonge duiven ter beschikking. Ca. 20 stuks zijn afkomstig van het gezamenlijke kweekhok met Helmuth Schmitz. De overigen zijn gekweekt uit de vliegduiven. Ze worden niet verduisterd en gespeeld tot ca. 300 km. Ze krijgen in hoeveelheid iets minder vliegmengeling dan de oude duiven en trainen in het begin een maal daags, ´s avonds en tijdens het jonge duivenspel twee keer daags. Hij brengt ze zelf drie keer naar 30 km eer ze mee gaan met de vereniging.

De jonge doffers en duivinnen welke hem goed aanstaan gaan na het spel naar het hok van de oude duiven.

De oude duiven broeden na het seizoen twee keer op eitjes en beginnen dan aan de rui. In de ruiperiode krijgen de duiven een goede ruimengeling en zit er knoflook in het water. In maart komen de duiven weer los.

Medisch schema van Peeters As.

Om de duiven gezond te houden wordt er drie keer per jaar dr. Peeters uit As bezocht voor een controle. Op diens advies wordt gehandeld, of niet.

Verder volgt hij in grote lijnen het `Fondschema` van dr. Peeters.

Bij thuiskomst krijgen de duiven een mix van kruidenthee en zelfgemaakte vlierbessensap over het voer gedurende twee dagen. Afwisselend Rucovit Forte. Afhankelijk van het schema van dr. Peeters wordt er afwisselend enkele meerdere dagen iets over het voer verstrekt, zoals b.v. EGS poeder, aminozuren, olie, kruidenpoeder, biergist, Onima, Astromix kruidenpoeder, conditiepoeder, AV poeder. Al deze producten al dan niet in combinatie met elkaar. Twee keer per maand steekt hij een tricho pil op.

Verder wordt er twee maal daags grondig gepoetst.

Enkele uitblinkers.

Zoals eerder vermeld vliegt Roy ook mee voor prijs op de korte vluchten en weet soms heel aardig voor de dag te komen. Enkele mooie uitslagen behaald in het SS Maaskant vanaf de start van zijn duiven carrière.

  • Reims (Limoges) 1-2-5-8-9 etc. en 10 van de 15 tegen 199 d.
  • Lorris 1e tegen 1362 d.
  • Bergerac 1e tegen 161 d.
  • Bergerac 1-2-7-11 etc. tegen 346 d. en 10 van de 28
  • Lorris 23-24 etc. tegen 946 d. en 21 van de 51
  • Sezanne 10-37 etc. tegen 951 d. en 19 van de 59
  • En nu 1e Cahors afdeling Limburg tegen 3107 d.

Tenslotte

Wij waren op bezoek bij een zeer enthousiaste en ambitieuze jonge duivenliefhebber welke duivensport als hobby heeft gekozen om na zijn dagtaak leuk met de duiven om te kunnen gaan.

Uiteraard wil hij graag presteren doch dit is niet zijn eigenlijke doel. Wellicht gaat hij het toch wat anders bekijken na deze geweldige prestatie behaald op deze zware fondklassieker.

Reacties zijn gesloten.